آمار شکار و ماهیگیری - گره های ماهیگیری
تک گره

برای گره زدن قلاب و هرزه گرد

۱-

 

۲-

 

۳-

۴-

۵-

۶-

گره حلقه كامل

اين گره براي طعمه هاي مصنوعي مناسب بوده تا آزادي حركت را براي طعمه فراهم نمايد

۱-

۲-

۳-

۴-

گره اولبرايت

اين گره معمولا براي اتصال دو نخ مناسب است
۱-

 
۲-

۳-

۴-
 

۵-

۶-

۷-

گره شستی
روشی راحت برای زدن گره به کمک شست دست
 
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

گره پنجه ای

اين گره مناسبترين گره جهت هرزه گرد يا وزنه هاي مفتول دار است

۱-

 

۲-

                                        

 

۳-

 

۴-

 

۵-

گره تار عنکبوتی

اين گره براي ساخت حلقه مناسب است و گاهي ميتوان حلقه را از وسط برش داد و دو انشعاب انتهايي گرفت كه يكي به قلاب و ديگري به وزنه است يا هر دو به قلاب و وزنه آزاد بروي نخ اصلي

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

گره جراح

گره اي ساده براي اتصال دو نخ يا انشعاب گرفتن از نخ اصلي براي قلاب
۱-

۲-

۳-

گره چشمي
اين گره بهترين روش براي حلقه انتهايي سيم بكسل است اما براي نخ معمولي نيز ميسر ميباشد

۱-

۲-

 

۳-

۴-

۵-

گره حاشيه اي

اين گره جهت قلاب و هرزه گرد مناسب است . گره بسیار محکمی است و من بیشتر از این گره استفاده می کنم
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

گره حلقه به حلقه
اين گره براي اتصال دو نخ مناسب است و معمولا براي نخ پشه استفاده مي گردد
۱-

۲-

۳-
 
۴-

۵-
 
۶-
 
۷-

۸-
  
۹-
 
اين گره حلقه متعدد
 
گره تشكيل شده از چند حلقه ميباشد كه براي اتصال قلاب و طعمه هاي مصنوعي مناسب است
۱-

۲-
 


۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

گره حلقه مدور
اين گره براي ساخت حلقه مناسب است تا گره در طول حلقه جابجا نگردد
۱-

۲-
 
۳-
 
۴-

 
گره حلقه هشتي
اين گره نيز براي حلقه زدن مناسب است و هشتي نسبتي است كه به آن مي دهند چون در هنگام گره زدن شكلي مانند هشت لاتين پيدا مي كند
۱-

۲-
 
۳-
 
۴-
 
گره خوني
اين گره معروفترين گره جهت اتصال دو نخ به هم است
۱-
 
۲-

۳-

۴-

۵-
 
گره دار يا ملواني
اين گره براي هر نوع اتصالي مفيد است و در عين سادگي مقاوم
۱-
 
۲-

۳-

گره دوبل
اين گره تر كيب دو گره دار يا ملواني بر روي نخ ديگري است
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

گره قرني
اين گره معمولترين گره در بين ماهيگيران است و بهترين روش براي گره زدن پشه مصنوعي است
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

گره سه گانه
اين گره براي قلاب و وزنه و مناسب است
۱-

۲-

۳-
 
۴-

گره گري مارتينز
همانطور كه در تصاوير مشاهده مي كنيد روشي ساده و سريع جهت اتصال نخ به قلاب است
۱-

۲-

۳-

۴-
 
۵-

گره گيس
اين نوع گره زدن بيشتر جهت صيد ماهيهاي بزرگ و مخصوص آب شور استفاده مي گردد
۱-
 
۲-

۳-

۴-

۵-
 
۶-

۷-

۸-

۹-

۱۰-

۱۱-

۱۲-
 
۱۳-

۱۴-

۱۵-
 
۱۶-
 
۱۷-

 
گره لابه لاي يك طرفه
اين گره نيز جهت اتصال دو نخ استفاده مي گردد
۱-

۲-

گره مارپيچ
اين گره نيز جهت اتصال قلاب و هرزه گرد و وزنه مفتول دار به نخ مفيد است
۱-

۲-

۳-

 
گره مارشال
گره اي سريع و ساده براي مواقع ضروري
۱-

۲-

۳-

۴-

یک گره خیلی محکم برای قلاب
بهترين گره جهت اتصال قلاب به نخ ولي كمي سخت و پيچيده است كه با كمي تمرين مناسب ترين گره است
۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

 گره توقف
اين گره جهت ايجاد نقطه توقفي جهت شناور يا وزنه بر روي نخ استفاده مي گردد و معمولا از نخ هاي پنبه اي استفاده مي گردد
۱-
 

۲-

۳-

گره يگانه

گره اي در عين سادگي ولي محكم و سريع
۱-
 

۲-
 
۳-

۴-
 
 

+ نوشته شده توسط ادمین در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۷ و ساعت 14:17 |


Powered By
BLOGFA.COM


javascripts