ماهي سوف

با توجه به خاطرات خوشي كه از ماهي سوف و ماهي سفيد رودخانه اي داريم اين مبحث را با اين دو ماهي شروع مي كنم

این ماهی‌ها در قسمت های کم عمق مناطق بالا دست رودخانه و در نزدیکی کف در قسمت های مرکزی و پست رود خانه زندگی می کنند. فعالیت اصلی آنها در نزدیکی غروب و صبح زود بوده و می توانند آبهای شور و مخازن آب استخر‌ها را تحمل کنند.
پشت آنها معمولا به رنگ خاکستری یا قهوه ای و با خال های مشکی در نوار های تیره می باشد. نوار‌ها در این ماهی نسبت به سوف حاجی طرخان کوچکتر و در ماهیان جوانتر واضحتر بوده و با رسیدن به سن بلوغ کاملا ناپدید می شوند. پهلو های ماهیان جوانتر نقره ای رنگ است در صورتی که در ماهیان مسن تر به رنگ طلایی مایل به سبز می باشد . سطح زیرین و باله های پایینی به رنگ سفید و در بعضی اوقات به مقدار بسیار کم متمایل به آبی است .
طراحی چشم‌ها و دندان‌ها به گونه ای است که تعداد کمی از ماهیان صید شده اجازه فرار خواهند یافت . نسبت به اردک ماهی دارای چشمان نسبتا بزرگی هستند که ظاهر شیشه مانند عجیبی دارند زیرا در پشت مردمک آن یک ماده منعکس کننده وجود دارد که در هنگام شب میزان حساسیت شان را در نور ضعیف افزایش داده و به آنها کمک می نماید تا بیشترین بهره را در شرایط نور ضعیف ببرند.
در سالهای اولیه زندگی،چهار دندان در جلو دهان رشد می نماید که با آنها طعمه را به دام می اندازد .در جلوی آرواره های بالا و پایین دو جفت دندان نیش مانند یافت می شود که در تو رفتگی هایی گنجانده شده‌است .این دندان‌ها جراحت کشنده ای را بر روی بدن شکار ایجاد می کنند.

رژیم غذایی سوف گوشتخواری است . جیره غذایی ماهی سوف تا اندازه زیادی به غذای در دسترس او بستگی دارد. هر گونه ای از ماهی ، شکار بسیار خوبی برای آرواره های دندان دار سوف می باشد. آنها علاقمند به نمونه های کوچکتر مخصوصا ماهیان قنات، ماهی دهان گشاد رود خانه ای می باشند و طعمه را از قسنت سر یا دم می بلعند. ماهی سوف میگو های آب شیرین را نیز می خورد.

ماهیان ماده در مدت سه سال و نرها ظرف یک سال بالغ می شوند. ماده‌ها بین 000/100 تا 000/850/1 تخم می گذارند. تخمها چسبناک بوده و در کف آب به یکدیگر می چسبند. قطر تخم‌ها در حدود 6/1 میلیمتر می باشد.

سوف معمولی

نام انگلیسی این ماهی  European pike perch, pike perch, Sudak

و نام علمي آن  Sander lucioperca است كه از خانواده PERCIDAE مي باشد.

حداكثر وزن اين ماهي به بيش از ۲۰ كيلوگرم وطول آن به ۱۳۰ سانتي متر مي رسد

سوف حاجي ترخان

 نام انگليسي اين ماهي Perch, European or Eurasian perch و از خانواده PERCIDAE مي باشد.

حد اكثر طول رشد اين ماهي حدود ۵۰ سانتي متر مي باشد.

به غير از اين دو نوع سوف انواع ديگري از سوف را مانند :

سوف دریایی یا سیاه

- سوف سر بزرگ

- سوف رمان

- سوف سر پهن

- سوف سر تیز

- سوف پوزه دار

- سوف بزرگ سر شراتزر

- سوف ولگا

نام برد.

ماهی سفید رودخانه ای

 

نام انگلیسي اين ماهي Caucasian or European chub و نام علمي آن Leuciscus cephalus orientalis بوده و به خانواده  CYPRINIDAE تعلق دارد

حداكثر طول رشد ماهي ۸۵ سانتي متر و حداكثر وزن آن ۸ كيلوگرم مي باشد.

اين ماهي در آب هاي جاري زندگي مي كند و از نظر صيد ورزشي و تفريحي قابل اهميت است . اين ماهي از جلبكها وگياهان آبزي وماهي هاي ريز و حشرات درون آب و معلق در آب نيز تغذيه مي كند.

تعداد خارهاي آبششي اولين كمان آبششي روي قسمت بيروني 10-8 وقسمت دروني 14-11 عدداست.رنگ بدن ماهي نقره اي تيره ، باله دمي از نوع هموسرك با فرورفتگي ملايم مي باشد.

 اسبله

نام انگليسي اين ماهي  European or Danube catfish, Sheatfish, Wels و نام علمي آن Silurus glanis و از خانواده  SILURIDAE مي باشد.

حداكثر طول اين ماهي به  ۵ متر و وزن آن ۳۰۰ كيلوگرم  مي رسد . اين ماهي داراي دو جفت سبيلك مي باشد كه يك جغت طويل و بر روي فك بالايي و دو جفت ديگر بر روي فك پائيني قرار دارند اين ماهي فاقد باله چربي بوده و داراي سرس بزرگ و پهن مي باشد.

باله دمي گرد و باله مخرجي كشيده و باله پشتي خيلي كوچك است . اين ماهي فاقد فلس بوده و دهان بزرگ آن داراي دندانهاي زيادي بر روي آرواره ها و داراي غشا هاي آبششي آزاد مي باشد

اسبله يك ماهي نيمه مهاجر ولي كمتر در مناطق دريايي ديده مي شود و اغلب بر روي بستر رودخانه ها و درياچه ها و آبگيرها زندگي كرده و وارد آب شور نمي شود .

اسبله يك ماهي كف زي بوده و خود را در ميان سنگها پنهان مي نمايد و شب ها براي صيد فعال شده و براي شكار بيرون مي آيد و اغلب در مناطق عميق بسر مي برد.اين ماهي شكارچي بوده و از ماهيان ، سخت پوستان ، دوزيستان پرندگان و پستانداران كوچك تغذيه مي نمايد .

لاروهاي اين ماهي بطول ۷ ميلي متر خود را بديواره آشيانه مي چسبانند و از كيسه زرده خود تغذيه مي نمايند و پس از جذب كيسه زرده از پلانكتون ها تغذيه مي نمايند.

 

 

 Powered By
BLOGFA.COM

javascripts